CCTV

 Náhľad obrázku

 

Kamerové systémy sú jednoduchým nástrojom, ktorým možete svoj majetok ochránit a sledovat, stále viac sa stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia supermarketov, obchodných domov, hotelov, mestských centier, verejných inštitúcii, úradov, letísk, priemyselných podnikov, zábavných centier, športových zariadení a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo z archivácie.

K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek užívateľov týchto systémov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia od renomovaných dodávateľov. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu, zefektívnime pracovný výkon zamestnancov, minimalizujeme vo výrobe straty kazovými výrobkami, službami a pod. Videosignál , prípadne aj zvukový výstup z jednotlivých kamier je možné ďalej spracovať rôznymi technológiami. Nahrávka z kamerového systému može velmi výrazne pomoct polícií chytiť páchatela trestnej cinnosti.

Dalšou výhodou našich kamerových systémov je možnost sledovat aktuálne dianie z kamier alebo záznamy cez počítačovú siet a vzdialene cez Internet na mobilných zariadeniach.