Paradox IP150 Zväčšiť

Paradox IP150+ internetový modul

GSM 02705

Nový produkt

Ethernetový komunikačný modul Paradox IP150+ umožňuje vzdialený prístup k ústredniam EVO192,EVOHD, Spectra SP5500,6000,7000, MG5050 pomocou sieťového rozhrania. Pre pripojenie s PCS250 potrebujete prepojovací kábel COM cable IP150-PCS250, ktorý nie je súčasťou balenia !

Viac detailov

na sklade

88,90 € s DPH

Detaily

Modul IP150 obsahuje web server a je moné ho vyui na základné uívateské ovládanie alebo monitorovanie ústredne z ubovolného PC v sieti LAN/internet. ON-line monitorovanie stavu podsystémov zón. Posielanie emailov z ústredne pri zapnutí/vypnutí, poplachu, poruche a je moné zobrazova posledných 64 udalostí histórie. Spojenie s ústredov prebieha cez PMH server. Hlavnou výhodou tohoto modulu je, e výrobca je priamo Paradox, z oho vyplýva plná podpora zo strany výrobcu. Pomocou modulu môete sledova a ovláda svoj zabezpeovací systém pomocou aplikácie Insite GOLD. Aplikácia je dostupná pre Android a iOS.

Na aplikáciu Insite GOLD je potrebná verzia modulu 4.0.4 a vyššia. Táto verzia modulu nepodporuje aplikáciu iParadox.

Vlastnosti:

  • jednoduché zapojenie - modul sa pripojuje priamo do konektoru "serial" na doske ústredne
  • Napájanie priamo z ústredne.
  • K modulu je dodávaný jednoduchý vyhadávací program, pomocou ktorého môete nastavi IP adresu a porty. alšie nastavenie parametrov modulu IP150 je moné cez webové rozhranie.
  • Modul môeme poui aj v prípade dynamickej verejnej IP adresy. Na tento úel výrobca zriadil DNS server a to na adrese www.paradoxmyhome.com
  • V  ovládacom programe sa nastavuje IP adresa pre kadý objekt zvláš, tým pádom nie je nutné na pripojenie na alší objekt, meni parametre nastavení spojenia alebo virtuálneho sériového portu.
  • IP150 verzia modulu 4.0.4 a vyššia neumožnuje downgrade modulu na nišiu verziu ako 4.00.

 Technické parametre:

Kompatibilné ústedne Ústredne EVO192 a EVOHD verzie FW 4.50 a vyššie na komunikáciu so SWAN serverom
Ústedne Spectra SP5500,6000,7000 verzie FW 6.10 a vyššie na komunikáciu so SWAN serverom
Ústreda MG5050 verzie FW 5.20 a vyššie na komunikáciu so SWAN serverom
Požiadavky na internet. prehliadač Optimalizované pre IE 6 a vyšší a Mozillu 1.5 a vyššiu s minimálnym rozlíšením 1024 x 768
Šifrovanie AES 256-bit, MD5 a RC4
Prúdový odber 110 mA
Napájanie zo sériového portu
Rozmery 10,5 cm x 2.7 cm x 2,2 cm

Insite Gold 1

Insite Gold 2

Insite Gold 3

30 ďalších produktov v rovnakej kategórii: